Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5231

Tytuł:

uchwała nr XI/124/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia ilości i usytuowania przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz stawek opłaty za korzystanie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-13
Organ wydający:Rada Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 167 pozycja: 5231
Hasła:transport lokalny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4330

  uchwała nr IV / 31 /2011 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3581

  uchwała nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2483

  uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz, warunków i zasad oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3673

  uchwała nr XVII/341/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5228

  uchwała nr X/ 109 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Rozszerzenie działalności o nowy wpis

  Chcę rozszerzyć działalność o nowy wpis PKD, który jest wykluczony z obecnie stosowanej przeze mnie formy rozliczenia - ryczałtu ewidencjonowanego. Rozszerzenie działalności (...)

 • Umorzenie opłaty adiacenckiej

  Czy jest możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości? Emeryci mają działkę budowlaną, której nie (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5230

  uchwała nr XI/111/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5229

  uchwała nr X/ 110 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5228

  uchwała nr X/ 109 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5227

  uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Sadowne oraz zapewnienia im dalszej opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5226

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sadowne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.