Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5272

Tytuł:

uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-14
Organ wydający:Rada Gminy Olszanka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 168 pozycja: 5272
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3652

  uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5939

  uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olszanka Nr XVIII/79/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3651

  uchwała nr XVIII/79/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.207.6574

  uchwała nr XLIII/181/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3525

  zarządzenie nr 5/11 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2010 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5271

  uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5270

  uchwała nr 92/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5269

  uchwała nr 91/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalanie opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5268

  uchwała nr 90/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5267

  uchwała nr 89/VIII/ 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drogom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.