Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.170.2458

Tytuł:

uchwała nr XIV/68/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-11-02
Organ wydający:Rada Miejska w Dukli
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 170 pozycja: 2458
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1121

  uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1664

  uchwała nr XXIII/164/09 Wójta Gminy Jarocin z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr XXIX/1/09 Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/297/2009 Rady Miasta I Gminy Żnin z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.105

  uchwała nr XVI/98/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XVI/85/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wojaszówka oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Dzierżawa nieruchomości

  Zawarłem z gminą umowę dzierżawy gruntu na okres 10 lat- na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej - i zagospodarowałem nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.2457

  uchwała nr XIV/149/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 października 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.2456

  uchwała nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2455

  uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2454

  uchwała nr X/77/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2453

  uchwała nr V/58/2011 Rady Gminy Jarosław z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław ? ?Obszar Południe?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.