Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2482

Tytuł:

uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-11-04
Organ wydający:Rada Gminy Tuszów Narodowy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 171 pozycja: 2482
Hasła:Drogi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.992

  uchwała nr XXXVI/281/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.279

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuszów Narodowy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2986

  uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Tuszów Narodowy jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.2010

  uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszów Narodowy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.899

  uchwała nr XXVI/201/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Kiedy droga jest drogą publiczną

  Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2481

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Pysznica z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pysznica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2480

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 23 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2479

  uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2478

  uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Padew Narodowa będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2477

  uchwała nr VIII/79/11 Rady Gminy Ostrów z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu położonego w Skrzyszowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.