Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5367

Tytuł:

uchwała nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa ? obszar Okopowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miejska w Pruszkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 171 pozycja: 5367
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.311

  uchwała nr L/446/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa ? obszar Żbików IV

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.309

  uchwała nr L/444/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa ? obszar Groblowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.310

  uchwała nr L/445/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa ? obszar Targowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1794

  zarządzenie nr 38/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 marca 2009r. Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1919

  zarządzenie nr 69/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5366

  decyzja nr OWA-4210-49(10)/2011/142/XIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej odbiorców z Ciepłowni Regaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5365

  zarządzenie nr 28/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5364

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5363

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5362

  uchwała nr XXXIV/219/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.