Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5374

Tytuł:

uchwała nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie udzielania bonifikaty użytkownikom wieczystym nieruchomości, którzy złożyli wnioski o przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tych nieruchomości przed dniem 9 sierpnia 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miejska w Tłuszczu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 171 pozycja: 5374
Hasła:użytkowanie wieczyste
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/119/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.769

  uchwała nr XIV/103/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII.152.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1166

  uchwała nr XVI/201/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5373

  uchwała nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem z późn. zm.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5372

  uchwała nr XI/232/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/212/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wstąpienia Miasta Siedlce do Związku Spółek Wodnych w Siedlcach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5371

  uchwała nr XV/77/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5370

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5369

  uchwała nr X/63/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.