Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5389

Tytuł:

uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miasta Płocka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 171 pozycja: 5389
Hasła:obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.274.4391

  uchwała nr VIII/80/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.169.4209

  uchwała nr 765/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2736

  uchwała nr XL/419/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.950

  uchwała nr XXIX/218/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

 • Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

  Podczas ZWZA doszło do głosowania grupami. Zaproponowano kandydatury, kandydaci nie byli obecni podczas zgromadzenia. Powinna być związku z tym pisemna zgoda na ich kandydowanie? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5388

  uchwała nr 195/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. i wprowadzenia załącznika o nowej treści.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5387

  uchwała nr 193/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelarskie, modernizację istniejących obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących nieruchomości lub ich części na obiekty hotelarskie na terenie Miasta Płocka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5386

  uchwała nr 192/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5385

  uchwała nr 189/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, gen. T. Kutrzeby, 8 Pułku Artylerii Lekkiej, ks. S. Niedzielaka oraz Chełmińska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5384

  uchwała nr 184/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 493/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.