Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2516

Tytuł:

uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-11-09
Organ wydający:Rada Gminy w Czarnej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 173 pozycja: 2516
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.435

  uchwała nr XXXIX/385/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ?Czarna - Pastwiska? położonego w miejscowości Czarna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1205

  uchwała nr XLV/365/09 Rady Gminy Czarna z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/258/08 Rady Gminy Czarna z dnia 27 pażdziernika 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2441

  uchwała nr LV/433/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/320/05 Rady Gminy Czarna z dnia 29.03.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.789

  uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXI/581/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2626

  uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2003 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2515

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2514

  uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 17 października 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2513

  uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przecław i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2512

  uchwała nr XVI/176/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. o zmianie uchwały Nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2511

  uchwała nr XVI/163/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.