Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.174.2531

Tytuł:

uchwała nr XIII/162/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy Kolbuszowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-11-15
Organ wydający:Rada Miejska w Kolbuszowej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 174 pozycja: 2531
Hasła:Statuty - gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.470

  porozumienie Burmistrza Miasta Kolbuszowa z dnia 12 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Powiatem Kolbuszowskim w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa przez Powiat Kolbuszowski zadania własnego z zakresu edukacji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2078

  porozumienie Burmistrza Miasta Kolbuszowa z dnia 1 października 2009r. zawarte w Głogowie Małopolskim pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Głogów Małopolski w sprawie refundacji kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Głogów Małopolski uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.525

  informacja Burmistrza Miasta Kolbuszowa z dnia 15 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1408

  porozumienie Burmistrza Miasta Kolbuszowa z dnia 17 marca 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Cmolas w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ? prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.426

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolbuszowa z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Kolbuszowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.2530

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2529

  informacja Starosty Przemyskiego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Babice, Cisowa, Iskań, Jaksmanice, Krzeczkowa, Makowa, Polchowa, Ruszelczyce, Torki, Wybrzeże

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2528

  ogłoszenie nr 1 Starosty Jasielskiego z dnia 3 listopada 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2527

  zarządzenie nr 40/11 Burmistrza Leżajska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2526

  uchwała nr 10/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Gmin Ziemi Przeworskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.