Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2854

Tytuł:

uchwała nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 175 pozycja: 2854
Hasła:

UCHWAŁA NR VII/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. Nadaje się drodze w Pleszewie w rejonie ulic Karłowicza ? Marszewska położonej na działkach o numerach : 3297/9, 1444/10, 1439/3, 1438/2, 1432/1, 1431/1, 1430/1, 1429/1, 1428/1 i 1423/3, oznaczonej na załączonej do uchwały mapie jako odcinek A ? B, nazwę Józefa Szpunta. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik do Uchwały Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. Zalacznik1.pdf Zalacznik Do Uchwaly Nr VII-72-2011

Id: RHXZX-BABTT-EOVEZ-VGPIQ-YXMIL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.290.4690

  uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6346

  uchwała nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ronda w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4207

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5406

  uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3241

  uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2853

  uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2852

  uchwała nr VII/106/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2851

  uchwała nr VII/105/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2850

  uchwała nr VII/104/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2849

  uchwała nr VII/98/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.