Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5470

Tytuł:

uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Raciąż

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-27
Organ wydający:Rada Gminy Raciąż
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 177 pozycja: 5470
Hasła:samorząd terytorialny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4954

  uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym Gralewie oraz nadania mu statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.775

  uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Raciąż stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIX/208/2006 z dnia 22 lutego 2006

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.683

  uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/120/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008 r. ? w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.201

  uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa gminy Miasta Raciąż na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5136

  uchwała nr XVI/101/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Raciąż

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5469

  uchwała nr 88/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5468

  uchwała nr XII/66/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisów granic obwodów do głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5467

  uchwała nr 98/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 120/XI/04 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie zasad i opłat za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5466

  uchwała nr 96/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5465

  uchwała nr 95/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.