Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5576

Tytuł:

uchwała nr 216/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XII/66/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-03
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 180 pozycja: 5576
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4712

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5115

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4589

  uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4590

  uchwała nr XXXVIII/284/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4591

  uchwała nr XXXIX/292/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5575

  uchwała nr 215/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5574

  uchwała nr 214/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy w Rusinowie Nr VIII/33/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci i sportowych boisk udostępnionych do użytku publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5573

  zarządzenie nr 97.112.2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5572

  uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5571

  uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Zaręby Kościelne na lata 2011 ? 2020

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.