Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.181.5580

Tytuł:

uchwała nr XII/76/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-04
Organ wydający:Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 181 pozycja: 5580
Hasła:placówka opiekuńczo-wychowawcza
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3895

  uchwała nr XVIII/138/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2231

  zarządzenie nr 8/2012 Starosty Ostrowskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowaczej typu rodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej.

 • DZ. URZ. 2012.458

  zarządzenie nr 5 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1098

  zarządzenie nr 12/2009 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3 Starosty Sępoleńskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Wąwelnie  w 2011 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

 • Terapia psychologiczna a dobro dziecka

  Czy w sytuacji niemożności porozumienia się rodziców co do pieczy nad dzieckiem po prawomocnym rozwodzie składa się w sądzie rodzinnym pozew czy wniosek o dopuszczenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.5579

  uchwała nr XI/56/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.5578

  uchwała nr X/68/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5577

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 26 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Magnuszewie przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5576

  uchwała nr 216/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XII/66/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5575

  uchwała nr 215/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.