Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2686

Tytuł:

uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzozów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Rady Miejskiej w Brzozowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 182 pozycja: 2686
Hasła:Należności pieniężne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2111

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.903

  uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ciepielów lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1118

  uchwała nr XL/356/2010 Rady Miasta Łańcut z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3097

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pawłosiów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1309

  uchwała nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Oleszyce i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia (...)

 • Egzekucja z emerytury

  W jaki sposób można przeprowadzić egzekucję z emerytury?

 • Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

  W jakiej wysokości może zostać zajęta przez komornika emerytura celem pokrycia należności innych niż alimentacyjne?

 • Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS

  Pani X na mocy decyzji Kierownika GOPS posiadała prawo do zasiłków okresowych, w trakcie ich pobierania okazało się, że rodzina nie podawała faktycznych dochodów. (...)

 • Ograniczenie egzekucji z renty

  Co i do jakiej wysokości można potrącać z renty? Czy ZUS ma obowiązek zawiadomić, że wzrosła kwota, którą wypłaca z mojej renty wierzycielowi?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2685

  uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kamienica Górna - cmentarz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2684

  uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów ? Krosno w Gminie Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2683

  uchwała nr XIII/97/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2682

  rozporządzenie nr 6/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 5/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Horyniec Zdrój, Radruż, oraz Wólka Horyniecka w gminie Horyniec Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2681

  uchwała nr 231/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013 z perspektywą do 2017 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.