Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2744

Tytuł:

uchwała nr XVII/152/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-11-29
Organ wydający:Rada Miejska Jasła
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 184 pozycja: 2744
Hasła:Podatki - od nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.17

  uchwała nr 97/XVIII/08 Rady Gminy Perlejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2743

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.154.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XVII/210/11 z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno-rzemieślniczych przy ul.Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola ? etap II.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2742

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 22 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarzecze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2741

  uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2740

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Zaklików oraz w sprawie przyznawania zwolnień z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2739

  uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Wojaszówka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.