Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5702

Tytuł:

uchwała nr 76/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-12
Organ wydający:Rada Powiatu w Legionowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 186 pozycja: 5702
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5703

  uchwała nr 87/X/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2686

  uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzozów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2111

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1764

  uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1118

  uchwała nr XL/356/2010 Rady Miasta Łańcut z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

porady prawne online

Porady prawne

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

 • Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS

  Pani X na mocy decyzji Kierownika GOPS posiadała prawo do zasiłków okresowych, w trakcie ich pobierania okazało się, że rodzina nie podawała faktycznych dochodów. (...)

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Kontrola rachunków bankowych przez ZUS i US

  Czy instytucje takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy mogą kontrolować rachunki bankowe osoby fizycznej? Jeżeli tak to na jakiej podstawie i jakie są możliwe powody tego rodzaju (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5701

  uchwała nr 86.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5700

  uchwała nr 113/XI/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości położonych w miejscowościach: Augustów, Kosów Mniejszy, Kosów Większy i Ludwinów gmina Kowala

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5699

  decyzja nr OWA-4210-63(9)/2011/409/VIII/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5698

  zarządzenie nr 136/V/08 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5697

  zarządzenie nr 28/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.