Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5703

Tytuł:

uchwała nr 87/X/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-12
Organ wydający:Rada Powiatu Legionowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 186 pozycja: 5703
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5702

  uchwała nr 76/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2686

  uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzozów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2111

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1764

  uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 2 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XI/73/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5702

  uchwała nr 76/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5701

  uchwała nr 86.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5700

  uchwała nr 113/XI/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości położonych w miejscowościach: Augustów, Kosów Mniejszy, Kosów Większy i Ludwinów gmina Kowala

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5699

  decyzja nr OWA-4210-63(9)/2011/409/VIII/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5698

  zarządzenie nr 136/V/08 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.