Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2875

Tytuł:

uchwała nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Powiatu w Kolbuszowej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 187 pozycja: 2875
Hasła:Apteki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.77

  uchwała nr II/11/2010 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2316

  uchwała nr XXXVII/237/2009 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.2123

  uchwała nr XLVIII/305/2010 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2874

  obwieszczenie nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uzupełnienia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2873

  zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Tyczyna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2872

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.157.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2011r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Radymnie Nr XIII/81/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?A-MŁYNY-KORCZOWA o nazwie ?A-MŁYNY-KORCZOWA-I zmiana?, dla terenu położonego w gminie Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2871

  uchwała nr XXV/5779/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2870

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.