Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2876

Tytuł:

uchwała nr XII/87/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Powiatu Mieleckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 187 pozycja: 2876
Hasła:Apteki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2334

  uchwała nr XLIII/307/10 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.581

  uchwała nr XXXIV/249/10 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1092

  uchwała nr VI/44/11 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/307/10 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.360

  uchwała nr IV/31/11 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/307/10 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1538

  uchwała nr XL/289/10 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/249/10 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2010 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2875

  uchwała nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2874

  obwieszczenie nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uzupełnienia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2873

  zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Tyczyna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2872

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.157.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2011r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Radymnie Nr XIII/81/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?A-MŁYNY-KORCZOWA o nazwie ?A-MŁYNY-KORCZOWA-I zmiana?, dla terenu położonego w gminie Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2871

  uchwała nr XXV/5779/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.