Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2986

Tytuł:

uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Tuszów Narodowy jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-03
Organ wydający:Rada Gminy Tuszów Narodowy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 188 pozycja: 2986
Hasła:opłaty - za świadczenia w przedszkolach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.279

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuszów Narodowy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.898

  uchwała nr XXVI/200/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Tuszów Narodowy oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.899

  uchwała nr XXVI/201/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.2010

  uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszów Narodowy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.993

  uchwała nr XXVI/202/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2985

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2984

  uchwała nr XIII/110/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2983

  uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2982

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2981

  uchwała nr XIII/124/11 Rady Gminy Raniżów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.