Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-09
Organ wydający:Rada Gminy Podgórzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 188 pozycja: 3219
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XI/80/11 RADY GMINY PODGÓRZYN z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje § 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. tworzy się na obszarze Gminy Podgórzyn jeden odrębny obwód głosowania. § 2. Numer i granice obwodu głosowania ustala się w sposób następujący:

Numer Obwodu Głosowania 7 Granice obwodu głosowania Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce ul. Liczyrzepy 87

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy Podgórzyn Halina Klepka

Id: OORTV-ICHMQ-IOMSI-LYAHN-YIHDJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Mietków z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Mietków w Domu Pomocy Społecznej ?Nad Zalewem? w Borzygniewie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3970

  uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5236

  uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jerzmanowa

 • uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkoli w Gminie Domaniów.

 • uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Borów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Borów

 • uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Oborniki Śląskie do stanu faktycznego

 • uchwała nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Oborniki Śląskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.