Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.1.9

Tytuł:

zarządzenie nr I/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-01-05
Organ wydający:Starosta Krośnieński
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 1 pozycja: 9
Hasła:Domy pomocy społecznej,placówki opiekuńczo-wychowawcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.84

  zarządzenie nr 3/2009 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.138

  zarządzenie nr 2/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.107

  zarządzenie nr 1/2012 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.974

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.8

  uchwała nr XLVIII/447/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2007 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.7

  uchwała nr III/19/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Padew Narodowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.6

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.5

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Padew Narodowa i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.4

  uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w miejscowości Wolica Ługowa na działce o nr ew. 896/1, Gmina Sędziszów Młp. stanowiącej własność Pani Anny Paśko

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.