Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

Tytuł:

uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Rada Miejska w Dukli
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 190 pozycja: 3060
Hasła:Opłaty - za zajęcie pasa drogowego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2727

  uchwała nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową ,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2533

  uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy Szastarka z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5895

  uchwała nr XXIX/229/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/211/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

  Gmina ma zamiar wykonać przyłącze kanalizacyjne pod drogą, która stanowi własność powiatu. Czy powiat może zażądać przywrócenia stanu sprzed wykonania kanalizacji (...)

 • Zadania zarządcy drogi

  Jakie są ustawowe zadania zarządcy dróg?

 • Zarządca drogi gminnej

  Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3059

  uchwała nr XIV/68/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przeworskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3058

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mieleckiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3057

  decyzja nr OWA-4210-65(20)/2011/6/IX/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3056

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P. II .4131.2.152.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 grudnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XVI/143/2011, z dnia 24 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ?ustalenia stawek i zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiana odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3055

  uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Krzeszów w roku 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.