Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3061

Tytuł:

uchwała nr XVI/96/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dukla

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Rada Miejska w Dukli
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 190 pozycja: 3061
Hasła:Statuty - gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2501

  porozumienie Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 października 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Dukla a Gminą Chorkówka w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2502

  porozumienie Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 października 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Dukla a Gminą Jaśliska w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ? prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.481

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Dukla z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2503

  porozumienie Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 października 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Dukla a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ? prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.44.1249

  uchwała nr XXX/177/08 Rady Miasta Dukla z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Dukla na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3059

  uchwała nr XIV/68/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przeworskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3058

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mieleckiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3057

  decyzja nr OWA-4210-65(20)/2011/6/IX/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3056

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P. II .4131.2.152.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 grudnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XVI/143/2011, z dnia 24 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ?ustalenia stawek i zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiana odpadów komunalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.