Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3105

Tytuł:

uchwała nr XXV/5788/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Fredropol, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 190 pozycja: 3105
Hasła:Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.847

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1911

  uchwała nr XLIV/300/09 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Budżetu Gminy Fredropol na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.548

  uchwała nr XLV/304/2010 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2733

  uchwała nr LVII/356/2010 Rady Gminy Fredropol z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 roku na terenie Gminy Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3035

  uchwała nr XVII/124/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku na terenie Gminy Fredropol

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3104

  uchwała nr XXV/5780/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3103

  uchwała nr XXV/5778/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 4 uchwały Nr X/110/2011 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3102

  uchwała nr XXV/5762/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/94/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3101

  uchwała nr XII/45/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3100

  uchwała nr XI/42/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.