Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5792

Tytuł:

zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-18
Organ wydający:Wójt Gminy Małkinia Górna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 190 pozycja: 5792
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5793

  zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2982

  zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6108

  uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.212.6416

  zarządzenie nr 21.2011 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6168

  zarządzenie nr 41/11 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5791

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5790

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5789

  uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie: powołania dla sołectwa Antoninek inkasenata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5788

  uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zaliczeniadróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5787

  uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.