Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.192.5827

Tytuł:

uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie; przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na lata 2011-2014".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-20
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 192 pozycja: 5827
Hasła:ochrona zabytków
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5753

  uchwała nr XX / 122 /2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 dla Gminy Gózd wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3553

  uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3551

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4810

  uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.4428

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Goździe

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.5826

  rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5825

  obwieszczenie nr 15/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 10 października 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5824

  decyzja nr OWA-4210-78(5)/2011/350/VIIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5823

  zarządzenie nr 279/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5822

  zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.