Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Mietków z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Mietków w Domu Pomocy Społecznej ?Nad Zalewem? w Borzygniewie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Gminy Mietków
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 193 pozycja: 3358
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR VIII/42/2011 RADY GMINY MIETKÓW z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Mietków w Domu Pomocy Społecznej ?Nad Zalewem?  w Borzygniewie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.  Na podstawie art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U . Nr 21 poz.112 ze zmianami)  Rada Gminy Mietków u c h w a l a , co następuje:  § 1. W  celu  przeprowadzenia  głosowania  w wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych na  dzień  09 października  2011 r. tworzy  się  odrębny obwód głosowania  Nr 4 w Domu Pomocy Społecznej ?Nad Zalewem? z siedzibą w Borzygniewie ul. Sportowa 2.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Id: UOCJO­LGOCD­XUFGO­JRDGF­XJMCP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


  • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3970

    uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

  • Dziennik Urzędowy

    uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

  • DZ. URZ. WOJ. 2011.268.4251

    uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Czempiń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

  • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5236

    uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

  • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

    uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

  • uchwała nr X/39/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej

  • uchwała nr XVII/87/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

  • uchwała nr XIII/78/2011 Rada Miejska w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

  • uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

  • uchwała nr 92/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.