Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5872

Tytuł:

uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-22
Organ wydający:Rada Gminy Przasnysz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 193 pozycja: 5872
Hasła:stypendia w oświacie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4907

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6307

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5871

  uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5870

  uchwała nr XXIV/173/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5869

  uchwała nr XIII/59/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5868

  uchwała nr XIII/58/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/23/2007 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5867

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkoł podstawowych i gimnazjów , granic ich obwodów w Gminie Strachówka oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strachówka publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.