Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3084

Tytuł:

uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-12
Organ wydający:Rada Gminy Jaraczewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 195 pozycja: 3084
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY GMINY JARACZEWO z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Roman Skrzypczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3469

  uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 27 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barciany

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr 141/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernice Borowe oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.346

  uchwała nr LVII/487/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.443

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 21 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3083

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3082

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie wsi Garby

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3081

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3080

  uchwała nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3079

  uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie:ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.