Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5989

Tytuł:

uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osób zatrudnionych w szkołach na stanowisku: pedagoga, logopedy, psychologa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Rada Gminy Puszcza Mariańska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 197 pozycja: 5989
Hasła:Karta Nauczyciela
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/83/12 Rady Gminy Borzechów z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego i logopedy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4112

  uchwała nr XXIX/202/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa i logopedy

 • DZ. URZ. 2010.55.388

  uchwała nr 369/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5988

  uchwała nr XVII/112/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w Uchwale NR XLVIII/311/2006 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 października 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5987

  uchwała nr XVII/110/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej działki nr 252/4 usytuowanej w obrębie geodezyjnym Sycyna Gmina Zwoleń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5986

  uchwała nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwie Atalin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5985

  uchwała nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5984

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Pruszków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.