Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.198.5991

Tytuł:

uchwała nr Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-29
Organ wydający:Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 198 pozycja: 5991
Hasła:dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5257

  uchwała nr 200/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4579

  uchwała nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Błonie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4585

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 15 września 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kamieniec spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4507

  uchwała nr 65/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4768

  uchwała nr 157/XVII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania działań

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.5990

  uchwała nr XIII/88/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5989

  uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osób zatrudnionych w szkołach na stanowisku: pedagoga, logopedy, psychologa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5988

  uchwała nr XVII/112/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w Uchwale NR XLVIII/311/2006 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 października 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5987

  uchwała nr XVII/110/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej działki nr 252/4 usytuowanej w obrębie geodezyjnym Sycyna Gmina Zwoleń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.5986

  uchwała nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwie Atalin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.