Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6000

Tytuł:

uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 14 września 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-29
Organ wydający:Rada Gminy w Ceranowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 198 pozycja: 6000
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2000

  uchwała nr XXII/86/09 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4847

  uchwała nr XXV/97/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.94.1637

  uchwała nr XXX/113/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.5058

  uchwała nr XXXII/126/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3751

  uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.5999

  uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 14 września 2009r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie z siedzibą w Rytelach-Olechnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.5998

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w punkcie przedszkolnym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czerwonka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.5997

  uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwonka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.5996

  uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.5995

  uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.