Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6011

Tytuł:

zarządzenie nr 314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-29
Organ wydający:Rada Miasta Siedlce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 198 pozycja: 6011
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4426

  zarządzenie nr 151/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4427

  zarządzenie nr 163/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 maja 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4425

  zarządzenie nr 137/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4520

  zarządzenie nr 114/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.212.6416

  zarządzenie nr 21.2011 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6010

  zarządzenie nr 24/11 Burmistrza Miasta Tarczyn z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010,sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6009

  uchwała nr XXII/106/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6008

  uchwała nr XXI/97/09 Rady Gminy Nur z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6007

  uchwała nr XXII/154/09 Rady Gminy Dobre z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6006

  uchwała nr XXII/153/09 Rady Gminy Dobre z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.