Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6013

Tytuł:

porozumienie nr 44/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-29
Organ wydający:Starosta Powiatu Kozienickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 198 pozycja: 6013
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1442

  porozumienie nr 12/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Grabów n/Pilicą w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.149.4503

  porozumienie nr 7/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte w dniu 31 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.352

  porozumienie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 17 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasta Dębica w sprawie przejęcia i współfinansowania zadań inwestycyjnych w ciągach dróg powiatowych pod nazwą: ?Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska w Dębicy na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Sandomierskiej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.309

  porozumienie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 12 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasta Dębica w sprawie przejęcia i współfinansowania zadań inwestycyjnych w ciągach dróg powiatowych pod nazwą: ? Rozbudowa ulicy Świętosława na odcinku od ulicy Wiśniowej do nr 154?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4196

  porozumienie nr 41/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 3 czerwca 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta ? mgr Janusz Stąpór,2) Wicestarosta ? Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie ul. Pułaskiego 51 reprezentowanym przez: Wójta ? Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6012

  porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim ,a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6011

  zarządzenie nr 314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6010

  zarządzenie nr 24/11 Burmistrza Miasta Tarczyn z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010,sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6009

  uchwała nr XXII/106/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6008

  uchwała nr XXI/97/09 Rady Gminy Nur z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.