Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6014

Tytuł:

umowa Starosty Ostrołęckiego zawarta w dniu 4 października 2011 roku w Ostrołęce o współpracy przy realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-29
Organ wydający:Starosta Ostrołęcki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 198 pozycja: 6014
Hasła:umowy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.218.7439

  uchwała nr XXX/249/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.5585

  uchwała nr XI/57/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla uczniów szkół z powiatu ostrołęckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3180

  informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Troszyn, powiat ostrołęcki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4597

  zarządzenie nr UG.0050.7.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.571

  sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 17 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

 • Umowa najmu mieszkania po zajęciu

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania na licytacji komorniczej. W mieszkaniu ktoś mieszka, ale nie jest to właściciel. Wprowadził się prawdopodonie już po zajęciu (...)

 • Zasady prowadzenia współpracy między firmami

  Jakie są formy współpracy z firmą zagraniczną w dziedzinie przedstawicielstwa danej firmy na terenie naszego kraju, gdzie szukać przepisów regulujących taką współpracę?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6013

  porozumienie nr 44/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6012

  porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim ,a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6011

  zarządzenie nr 314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6010

  zarządzenie nr 24/11 Burmistrza Miasta Tarczyn z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010,sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6009

  uchwała nr XXII/106/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.