Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3562

Tytuł:

uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 199 pozycja: 3562
Hasła:Opłaty - targowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3564

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/114/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Biała Podlaska.

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

  Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC?

 • Opłaty od kopii dokumentów z akt sprawy

  Złożyłem do wydziału karnego sądu rejonowego wniosek o wydanie odpisu z protokołu ostatniej rozprawy głównej, sąd nie wydał mi wnioskowanych kopii, wezwał do uiszczenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3561

  uchwała nr XXI/114/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/242/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3560

  uchwała nr XIV/89/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3559

  uchwała nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3558

  zarządzenie nr 274/11 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3557

  uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.