Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dobromierz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-03
Organ wydający:Wójt Gminy Dobromierz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 203 pozycja: 3509
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE NR 28/11 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dobromierz Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. tekst jednolity Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ? Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Dobromierz § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2010

Wójt Jerzy Ulbin

Id: RWKLU-FCGON-THRAL-MFTZV-LWGMR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstwienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/266/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/203/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/232/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dobromierz

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Cieszków z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszków za rok 2010 r.

 • sprawozdanie nr 1 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 18 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Słoty Stok za 2010 rok

 • porozumienie nr 10 Prezydenta Miasta Wrocławia; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 • uchwała nr 76/XIV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Ruda w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mściwojów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.