Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3732

Tytuł:

informacja Starosty Bieszczadzkiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Rabe i Żłobek, gmina Czarna oraz Krościenko, gmina Ustrzyki Dolne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-23
Organ wydający:Starosta Bieszczadzki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 204 pozycja: 3732
Hasła:Grunty i budynki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.2905

  informacja nr 1/10 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie projektów operatów opisowo ? kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Hoszów i Nowosielce Kozickie, gmina Ustrzyki Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.7.171

  informacja Starosty Bieszczadzkiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie projektów operatów opisowo ? kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Łobozew Dolny i Łobozew Górny, gmina Ustrzyki Dolne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.2014

  informacja nr G.II.A.7430-22/2010 Starosty Przemyskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Łuczyce gmina Przemyśl, Kosienice, Maćkowice gmina Żurawica i Piątkowa gmina Dubiecko oraz projektów operatów kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Babice i Ruszelczyce gmina Krzywcza oraz Makowa gmina Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.974

  informacja Starosty Bieszczadzkiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie projektów operatów opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chrewt i Olchowiec, gmina Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.384

  informacja Starosty Jasielskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa w Gminie Skołyszyn

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3731

  decyzja nr OKR-4210-43(18)/2011/13702/IVC/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Stanisława Andrysiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3730

  aneks nr 3/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2011r. do Porozumienia z dnia 14 grudnia 2010 roku, zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Narodowym Funduszem Zdrowia Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie w sprawie przekazania Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę do wykonywania zadań określonych w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3729

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 grudnia 2011r. zawarte w Rzeszowie w przedmiocie przekazania Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę do wykonywania następujących zadań: przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3728

  porozumienie Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lipca 2010r. zawarte w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Łańcut w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej obejmującego "Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary z droga krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3727

  porozumienie Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lipca 2010r. zawarte w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim, Gminą Miasto Rzeszów, Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania własnego Województwa Podkarpackiego obejmującego przygotowanie i realizację budowy drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów -Dylągówka, na odcinku pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.