Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6123

Tytuł:

uchwała nr 214/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 152/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-07
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 204 pozycja: 6123
Hasła:targowiska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2385

  uchwała nr 276/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3645

  uchwała nr 152/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.1446

  zarządzenie nr 423/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/421/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2599

  zarządzenie nr 2147/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6122

  uchwała nr 213/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia, zmienioną uchwałą Nr 637/2005 z dnia 30.05.2005r i uchwałą Nr 770/2006 z dnia 27.02.2006r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6121

  uchwała nr XII / 69 / 2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 1 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6120

  uchwała nr XIX/99/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6119

  uchwała nr XIX/96/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6118

  uchwała nr XVIII/93/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.