Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3241

Tytuł:

uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 208 pozycja: 3241
Hasła:statuty powiatu

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego Na podstawie art.2 ust.4, art.12 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje : § 1. W § 69 ust. 2 załącznika do uchwały nr XXXI/170/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego wprowadza się następujące zmiany : 1) pkt 6 otrzymuje brzmienie ?Dom Dziecka w Pleszewie?, 2) dodaje się pkt 6a w brzmieniu ?Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie?, 3) pkt. 10 otrzymuje brzmienie ?Zespół Szkół Przyrodniczo ? Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka

Id: GGONN-QOVRE-IHZQS-ANOOP-VXAHW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4207

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3325

  uchwała nr XIX/106/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.2441

  uchwała nr IV/29/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchylenia przepisów porządkowych regulujących sprawę używania widowiskowych materiałów pirotechnicznych na terenie powiatu pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.973

  uchwała nr XIII/77/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1712

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pleszewskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3240

  uchwała nr VIII/53/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3239

  uchwała nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Grodziskiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3238

  uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3237

  uchwała nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czempiń na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Czempiń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3236

  uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czempiń na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.