Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3846

Tytuł:

decyzja nr OKR-4210-71(6)/2011/1719/VID/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RA-TAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-31
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 209 pozycja: 3846
Hasła:Energetyka - taryfy ciepła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2294

  decyzja nr OKR-4210-59(6)/2011/1719/VIC/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów "RA-TAR" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.102.1654

  decyzja nr OKR-4210-39(4)/2011/1719/VIB/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów "RA-TAR" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.20.492

  decyzja nr OKR-4210-87(10)/2009/2010/1719/VI/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów "RA-TAR' Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1674

  decyzja nr OKR-4210-73(3)/2009/1719/VD/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2009r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów ?RA-TAR? Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1681

  decyzja nr OKR-4210-20(10)/2012/1719/VII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3845

  decyzja nr A-0151-76/11 Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3844

  obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia wojewódzkiego banku danych na terenie województwa podkarpackiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3843

  aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 listopada 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 10 lutego 2011r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Przemyskim w sprawie pokrywania kosztów dofinansowania rehabilitacji uczestników z terenu Powiatu Przemyskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Spółdzielnię Niewidomych ?Start? w Przemyślu ul. Batorego 22.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3842

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 listopada 2011r. do porozumienia z dnia 01.01.2011r. nr 36/2011 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Lubaczów w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3841

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.166.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczące uchwały Nr 274/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.