Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6320

Tytuł:

uchwała nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia ?Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-17
Organ wydający:Rada Powiatu Wołomińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 210 pozycja: 6320
Hasła:konsultacje z mieszkańcami
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1153

  uchwała nr III-21/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.280.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-172/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/249/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu oraz projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1541

  uchwała nr LXVII/1137/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • DZ. URZ. 2012.199

  uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2010.584.4543

  uchwała nr LIX/437/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/419/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu rocznego programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi.

porady prawne online

Porady prawne

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6319

  uchwała nr XI-108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6318

  decyzja nr OWA-4210-77(8)/2011/142/XIII/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6317

  decyzja nr OWA-4210-74(8)/2011/1271/X/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrowni "Kozienice"S.A. z siedzibą w miejscowosci Świerże Górne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6316

  decyzja nr OWA-4210-86(2)/2011/170/IXZM/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany dziewiątej taryfy dla ciepła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6315

  decyzja nr OWA-4210-84(3)/2011/137/Vzm4/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.