Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6324

Tytuł:

uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-17
Organ wydający:Rada Gminy Zaręby Kościelne
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 210 pozycja: 6324
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5569

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011 ? 2020

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5571

  uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Zaręby Kościelne na lata 2011 ? 2020

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.6211

  zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020 za I półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.625

  uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie: ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.811

  uchwała nr III/23/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2011.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rodzaje podmiotów leczniczych

  Jakie istnieją w Polsce rodzaje podmiotów leczniczych?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6323

  uchwała nr XI/108/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6322

  uchwała nr 97/2011 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6321

  uchwała nr XII/ 76 /2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 października 2011r. w sparwie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6320

  uchwała nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia ?Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6319

  uchwała nr XI-108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.