Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6421

Tytuł:

uchwała nr XIII/56/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi na terenie Miasta Piastowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-22
Organ wydający:Rada Miasta Piastów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 213 pozycja: 6421
Hasła:nadanie nazwy

UCHWAŁA NR XIII/56/2011 RADY MIASTA PIASTÓW z dnia 18 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi na terenie Miasta Piastowa  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  13  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:  § 1. Nadaje  się  Parkowi  położonemu  na  działce  nr  ew.  43  przy  ul.  Dworcowej  nazwę  ?Park  Bogny  i Jerzego  Sokorskich?.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Piastowie  Maria Ziółek

Id: QAALE­HITWR­JXIXR­IMMAU­GIDBB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.144.3436

  uchwała nr LXVI/319/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/88/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi

 • DZ. URZ. 2010.87.1580

  uchwała nr XLII/931/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2010r. nadania nazwy parkowi w Gdyni

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XLI/510/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy parkowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 14 - Mickiewicza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3137

  uchwała nr Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie gminy Krobia

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6420

  uchwała nr XIII/55/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6419

  uchwała nr 61/XIV2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6418

  uchwała nr XXXIII/178/2009 Rady Powiatu Szydłowieckiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.212.6417

  zarządzenie nr KB-0151-27/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.212.6416

  zarządzenie nr 21.2011 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.