Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6483

Tytuł:

uchwała nr XI/63/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Gminy w Parysowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6483
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XI/63/2011 RADA GMINY W PARYSOWIE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje: § 1. Ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku (M. P. Nr 95, poz. 970) średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjmowaną jako podstawa do naliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 roku obniża się z kwoty 186,68 zł do kwoty 115,50 zł za 1 m 3. § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Jadwiga Zając

Id: HNXFA-PWECW-JLIHX-DYCUO-XLEKS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3587

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2012 roku .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7829

  uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2983

  uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3515

  uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gawłuszowice w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6098

  uchwała nr XXXII/103/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Sankcje za nieocechowanie drewna

  Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie (...)

 • Odliczenie VAT a brak sprzedaży

  Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła (...)

 • Podstawa obliczenia podatku do deklaracji PCC

  Firma zakupiła wierzytelność w wysokości 30 tys. zł od osoby fizycznej za kwotę 10 tys. zł. Jaką kwotę przyjąć do obliczania 1% podatku od czynności cywilnoprawnych? (...)

 • Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

  Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6482

  uchwała nr XI/62/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6481

  uchwała nr X/110/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6480

  uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6479

  uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6478

  uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.