Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

Tytuł:

uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Jednorożec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 220 pozycja: 6683
Hasła:komunikacja

UCHWAŁA NR XV/78/2011 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.) oraz art. 15 ust. 1, pkt 2, 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec stanowi załącznik nr 2 do Uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011 r. Zalacznik2.pdf Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

Id: UMDNO-EFZJM-OIIRO-SVGVZ-XLHRN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.614

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2657

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brójce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3210

  uchwała nr XIV/110/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mielec

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

  Dzień dobry. Co się dzieje w sytuacji, gdy nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC, którą zawarłem na okres 12 miesięcy?

 • obowiązki ubezpieczyciela

  Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6682

  uchwała nr XV/74/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/65/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6681

  uchwała nr 52/IX/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 października 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6680

  uchwała nr XIV/123/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łajskach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6679

  uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6678

  uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr X/82/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.