Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paszowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Rada Gminy Paszowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 3814
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA NR VIII/61/2011 RADY GMINY PASZOWICE z dnia 30 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paszowicach  Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.9 ust.1, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U  z 2001  r.  Nr.142  poz.1591  z późn.zm.)  oraz  art.110  ustawy  z dnia  12  marca  2004  r.  o pomocy  społecznej  (Dz.U  z 2009 r. Nr.175 poz.1362 z późn.zm.) Rada Gminy w Paszowicach postanawia:  § 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paszowicach w brzmieniu jak w Załączniku do  Uchwały.  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paszowicach.  § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Paszowice  Szczepan Eugeniusz Rojak

Załącznik do Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 września 2011 r. Zalacznik1.pdf Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paszowicach 

Id: RTREF­GANGA­FMLHK­ZETWE­PRVAA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.8450

  uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3188

  uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1503

  uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie

 • DZ. URZ. 2012.2217

  uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę nr XX/147/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Mściwojów.

 • uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Mietków z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Borzygniew, związanego z eksploatacją kruszywa naturalnego w gminie Mietków

 • uchwała nr 150/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko

 • uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Kamienna Góra oraz jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg

 • uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu realizowanego przez Gminę Jordanów Śląski.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.