Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6741

Tytuł:

uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-03
Organ wydający:Rada Gminy w Kazanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 6741
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR VIII/48/2011 RADY GMINY W KAZANOWIE z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego  Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity:     Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zmianami ) zarządza się co następuje :  § 1.  Obniża  się  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  na  rok  2012,  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  roku,  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt. do kwoty  45,00 zł za 1 dt.  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  § 3.  1. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa   Mazowieckiego  oraz  na  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy.  2. Uchwała  wchodzi  wżycie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.  PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  Mirosław Bernaciak 

Id: BAFF1851­64D7­48AD­A71D­98A1285CDC52. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.318.3892

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczania podatku rolnego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6740

  uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6739

  uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6738

  uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Teresin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6737

  uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6736

  uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.