Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3555

Tytuł:

uchwała nr X / 76 / 11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr VII/46/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Suchy Las
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 223 pozycja: 3555
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR X / 76 / 11 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr VII/46/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr VII/46/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las, zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie: ?Ustala się opłatę w wysokości 2,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstaw programowych, o których mowa w § 1?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 września 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2127

  uchwała nr XVII / 152 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1064

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.1009

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.2057

  uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6601

  uchwała nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3554

  uchwała nr IX/81/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/330/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3553

  uchwała nr IX/80/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/329/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3552

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/328/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3551

  uchwała nr IX/78/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3550

  uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Łobżenicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.